Olen yrittäjä, valmentaja, fasilitaattori, äiti, vaimo, partiolainen ja harrastepuutarhuri.

Monialainen tausta

Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi (AMK) ja tradenomi (YAMK). Maailmanparannus ja taloudellisten realiteettien tunnistaminen – kovat ja pehmeät arvot – ovat molemmat minulle tuttuja ja tärkeitä. Aloitin urani nuorisotyön parissa. Jatko-opinnot veivät Tiimiakatemiaan, ja sieltä käteen jäi paitsi positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen myös uudenlainen yksilön sitoutumiseen, tiimioppimiseen, toiminnallisuuteen ja dialogiin luottava oppimiskäsitys. Seitsemän vuotta työskentelin valmentaja-lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja sen jälkeen, vuodesta 2008, olen ollut yrittäjä.

Älä valita vaan tee jotain!

Mottona elämässäni, yrittämisessä ja ihmisyydessä on se, ettei pidä valittaa asioiden tilaa vaan ryhtyä muuttamaan sitä paremmaksi. Kuten partioliikkeen perustaja Lordi Robert Baden-Powell omassa jäähyväiskirjeessään maailman partiolaisille totesi, tulee meidän jokaisen pyrkiä elämään niin, että maailma olisi kuolemamme jälkeen hieman parempi paikka.

Osaamistani pidän yllä kouluttautumalla, osallistumalla seminaareihin ja verkkokoulutuksiin, etsimällä aina minut hyvällä tavalla haastavia työprojekteja ja lukemalla. Luen työvuoden aikana noin 15–20 ammattikirjaa ja lisäksi lomakaudella paljon elämäkertoja ja romaaneja.

Mukana erilaisten yhteisöjen kehittämisessä

Pidän työstäni ja saan nyt tehdä sitä minkä koen tärkeäksi. Olen valmentajana vaikuttamassa niin yksittäisten yritysten kehittymiseen ja johtamiskulttuurin uudistumiseen kuin oppilaitostenkin toimintakulttuurin muuttumiseen. Kaikessa kehittämisessä pääpaino on ihmisten valtuuttamisessa, yhdessäohjautuvuuden ja tiimitoiminnan lisäämisessä ja johtamiskulttuurin muuttamisessa.

Elämä on muutakin kuin työtä

Työn lisäksi minulle tärkeitä asioita ovat perheeni ja harrastukseni. Olen 7-vuotiaasta ollut partiolainen ja edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa aikuisena toiminnan mahdollistajana. Vuonna 2002 asuessani muualla hankin Heinolasta pienen mummon mökin, joka nopeasti ristittiin Mummolaksi. Minulla oli ihana mummo, mutta varsinaisesti mummola oli keskellä Kotkan kaupunkia ja siksi olin iloinen, kun sain vihdoin aikuisiällä sellaisen perinteisen Mummolan. Ehkä joskus olen siellä mummona itsekin. Mummolassa riittää aina pientä puutarhatyötä ja remonttia, siellä unohtuvat maailman kiireet linnunlaulua tai palavan puun pauketta ja huminaa kuunnellessa. 

Osaaminen

Yrittäjien valmentaja

Yrittäjiä, niin jo toiminnassa olevia kuin yritystoimintaa vielä suunnittelevia, olen valmentanut ja kohdannut työssäni tuhansia. Nykyisin sanonkin, että mikään laillinen liiketoiminta ei ole minulle täysin vieras. Yhteistä näille yrityksille on se, että ne ovat usein pieniä ja omistajayrittäjä työskentelee niissä itsekin. Jokaisella on oma tapansa yrittää, oma liiketoimintamallinsa ja omanlaisensa mielenkiintoinen yrittäjä vetovastuussa. Kunnioitukseni yrittäjiä ja heidän osaamistaan kohtaa kasvaa jatkuvasti ja opin aina uutta. Samalla valmentajana pystyn auttamaan monia yrityksiä kehittämään toimintaansa edelleen. Yrittäjävalmennuksissa oma roolini on ”perustan paalutus” eli yrityksen asiakasvalinnan, liiketoimintamallin, verkostojen sekä hinnoittelun ja kannattavuuden tarkastelu ja tarvittaessa hiominen huippukuntoon.

Yrittäjien valmennusta teen nykyisin erityisesti Intotalon Yrittäjyyden ammattitutkinto -valmennuksissa vastuuvalmentajana.

Esihenkilöiden valmentaja

Esihenkilöiden ja johtoryhmien valmennuksessa korostuvat ihmisten johtaminen, valmentava johtaminen ja johtoryhmästä johtotiimiksi kehittyminen. Pohdimme yhdessä, miten toimintakulttuuria ja käytäntöjä tulee muuttaa, jotta tiimitoiminta mahdollistuu ja sen hyödyt saadaan organisaation käyttöön. Olen ollut mukana myös strategian luomis- tai päivittämisprosesseissa ja jos minulta kysytään, ne kannattaa aina tehdä yhdessä henkilöstön kanssa.

Valmentava johtaminen liittyy ihmisten johtamisen taitoihin. Valmentaja-otteella toimiva johtaja tai esimies pystyy auttamaan alaisensa löytämään oman voimansa ja intohimonsa ja saa näin työporukkansa tai tiiminsä huippusuoritukseen. Ajattelen, että valmentava johtaja ei loista itse vaan saa porukkansa loistamaan jakamalla vastuuta, valtaa ja vapautta tehdä. Luottamuksesta kaikki lähtee.

Näissä valmennuksissa voidaan hyödyntää myös ExtendedDISC®-analyysejä, joihin olen sertifioitunut.

Lisää tietoa osaamisestani ja kokemuksestani löydät cv:stäni.

Valmentajien valmentaja

Valmentaminen on päätyöni ja tiimivalmentajien valmentaminen intohimoni. Valmentaminen tarkoittaa minulle sitä, että pyrin auttamaan jokaisen omaa oppimisen ja oivaltamisen prosessia. Nopeinta oppiminen on yhdessä muiden kanssa tiimioppimisen menetelmiä hyödyntäen. Tähän oppimisen kulttuuriin sain oppia Tiimiakatemialla opiskellessani ja nyt saan olla synnyttämässä erilaisia oppimisyhteisöjä ja valmennusryhmiä eri puolilla Suomea. Valmentajana minulla ei ole oikeita vastauksia, mutta usein ainakin muutama hyvä kysymys, työkalu tai ajattelua avaava esimerkki. Vastaukset jokainen löytää kokeilemalla ja kehittämällä toimintaansa omassa työssään.

Valmentajat, joita valmennan työskentelevät eri kouluasteilla, yritysmaailmassa, kunnissa tai järjestöissä. Riippuen työpaikasta näkökulmana on joko opettajasta valmentajaksi kehittyminen tai valmentavan johtajuuden ottaminen vahvemmin osaksi omaa ja organisaation johtamiskulttuuria.

Valmentajia valmennan Tiimiakatemia Globalin Tiimimestari®-valmennuksessa ja olen sertifioitu Tiimiakatemia Senior Team Coach.

Verkkotoimijoiden valmentaja

Olen työskennellyt verkon kautta jo yli kymmenen vuotta. Koronan vaikutuksesta lähes koko Suomi teki valtavan digiloikan ja verkossa toimiminen jäi osaksi työelämäämme. Verkkokoulutuksia, -kokouksia, -työpajoja tai -valmennuksia voi tehdä innostavasti ja osallistavasti, mutta tämä ei havaintojeni mukaan ole vielä valtavirtaa. Siksi haluan olla kollegoideni apuna ja tukena kehityksessä kohti parempia verkkotoimintataitoja. Osittain kyse on tekniikasta, mutta suuremmassa roolissa on toiminnan suunnittelu niin, että jokainen pääsee osallistumaan, oppimaan ja kehittymään ja tätä tehdään myös yhdessä.

Verkkotyökaluista minulle tutuin on zoom. Lisäksi olen yhteistyökumppanini kautta päässyt käyttämään Howspace-ympäristöä ja kouluttautunut sen konkari-valmennuksissa. Muita minulle tuttuja työkaluja ovat Itslearning, Pinja, ja Campwire.

Mielimylly Valmennustoimisto Oy

Mielimylly Valmennustoimisto Oy on valmennus-, koulutus- ja kehittämisyritys. Erityisesti osaamistani on johtamiskulttuurin ja johtoryhmätoiminnan kehittäminen, yrittäjyyden ja yritysten kehittäminen, tiimitoiminta ja tiimioppiminen sekä oppilaitosten oppimiskulttuurin uudistaminen. Olen jo vuodesta 2014 toiminut myös verkossa ja kehittynyt innostavaksi ja osallistavaksi verkkopedagogiksi.

Toiminta-ajatus

Jo yritykseni nimi kertoo toiminta-ajatuksesta: jotta uutta voi syntyä tai kehitystä tapahtua, tulee jokaisen laittaa mielensä myllytykseen, etsiä uusia näkökulmia ja tarkastella tuttujakin asioita uudesta näkökulmasta. Myllytys tehostuu, kun sitä tekee yhdessä muiden kanssa.

Mielimyllyn toiminnan arvoja

  • Jokainen voi oppia ja jokaiselta voi oppia, tehokkainta tämä on yhdessä tehden, kokeillen ja pohtien.
  • Sitkeydellä ja pienillä askelilla taittuu pitkäkin matka. Ensimmäinen askel on ratkaiseva.
  • Jokainen zäänssi on mahdollisuus. – Matti Nykänen
  • Joka ei koskaan tee virheitä, ei koskaan kokeile mitään uutta. – Akio Morita

Maailman lapset

Kumppanuudet

Meillä Suomessa asiat ovat melkoisen hyvin ja siksi haluan antaa oman panokseni maailman lasten hyvinvointiin. Mielimylly lahjoittaa kuukausittain pienen summan Unicefille, Sierra Leonen Freetownissa toimivalle SOS-Lapsikylälle ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Jokaisella lapsella maailmassa tulee olla ruokaa, turvallisuutta ja mahdollisuus käydä koulua ja Mielimyllyn kautta haluan olla mukana tukemassa tätä.

Saadakseen aikaan suuria asioita, kannattaa pienen yrityksen verkostoitua. Olen löytänyt omat yhteistyökumppanini ja oman heimoni samanlaiseen oppimisen pedagogiikkaan perustuvista Tiimiakatemia Globalista ja Intotalosta. Molempien kanssa saan toimia samanhenkisten yrittäjien ja valmentajien kanssa, pääsen kokemaan itselleni tärkeää suurempaan yhteisöön kuulumista ja onhan porukalla tekeminen aina hauskempaakin. Lue lisää…

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

+358 40 559 5329

Mielimylly Valmennustoimisto Oy, Heinola

Y-tunnus 2193832-1

Mielimylly on Tiimivalmentajakilta ry:n jäsen.

Mielimylly on Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyritys.

Tietosuojaselosteen löydät tästä.